ناوگان توریستیv.i.p شامل ون تویوتا هایس،ون v.i.pردیوس،مینی بوس،اتوبوس تکصندلی

ناوگان توریستیv.i.p شامل ون تویوتا هایس،ون v.i.pردیوس،مینی بوس،اتوبوس تکصندلی

&&&ترانسفر v.i.pفرودگاه امام باون تویوتا هایس ژاپنی 100هزار تومان ون v.i.pردیوس100 هزارتومان مینی بوس110هزار تومان از تمام نقاط شهر تهران

   اجاره ون ubertehran ترانسفر،ارزان،v-i-p رزرو تاکسی فرودگاه اجاره ون،ترانسفرارزان  v.i.p تشریفاتی رزرو ون فرودگاه امام،مهراباد،ون تویوتا هایس از بهمن…